Projekty


Energetický management

Zapojujeme se do projektů zabývajících se hospodařením s energiemi a energetickými úsporami.
Osvědčení o Certifikaci podle ČSN EN ISO 50001:2019
Enerfetická politika KHK

IKAP II

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královohradeckém kraji II

Cílem projektu IKAP II je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání, vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu IKAP II
Plakát projektu

MUP

Finanční prostředky z projektu podporují školu v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, škola organizuje adaptační kurzy zejména pro žáky prvního ročníku.

OP VVV Projekt pro školu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šabony pro SŠ a VOŠ II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016555

Zahájení realizace projektu: 01. 03. 2020

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022

Škola je příjemcem projektu za finanční podpory EU a státního rozpočtu - celkové náklady projektu jsou 1 652 904,- Kč.

Kombinované vzdělávání

Projekt MŠMT s názvem Pokusné ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách.

Termín zahájení: 1. 2. 2021

Projekt navazuje  na zkušenosti škol s distanční výukou a ověřuje možnosti, zda lze distanční výuku zařadit trvale do výuky jako jednu z možností vzdělávání.

Více o projektu