Přijímací řízení


Termín podání přihlášky

  Řádné termíny JPZ
  (maturitní a nástavbové obory)

   Náhradní termíny JPZ


    Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 je ukončeno. 


    Detailní informace k přijímacímu řízení pro jednotlivé obory naleznete ZDE

    Název oboru
    Kód oboru
    Forma studia
    Délka studia
    Způsob ukončení
    Místo výuky
    Počet přijímaných žáků
    Přijímací zkoušky
    Potvrzení lékaře
    34-56-L/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    65-42-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    69-41-L/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    63-41-M/01
    denní
    4
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    66-52-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    24
    29-54-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Smiřice
    30
    65-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    19
    69-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    60
    65-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    30
    65-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Smiřice
    19
    29-53-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Smiřice
    17
    66-51-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    30
    41-52-H/01
    denní
    3
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    29
    64-41-L/51
    denní
    2
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    64-41-L/51
    dálková
    3
    maturitní zkouška
    Hradec Králové
    30
    82-51-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    7
    69-53-H/01
    denní
    1
    závěrečná zkouška
    Hradec Králové
    15
     

    Skládáš přijímačky?


     

    Maturitní obory

    Jestli jdeš na maturitní obor, pak tě čeká absolvování jednotné přijímací zkoušky ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, případně školní přijímací zkouška. Bude také záležet na tvých předcházejících studijních výsledcích.

    Učební obory

    Jestli jdeš na učební obor, pak se přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nemusíš obávat. Budeme se ale dívat na tvé studijní výsledky, jiná kritéria a u některých oborů budeš muset absolvovat školní přijímací zkoušku.

    Nástavbové obory

    Jestli jdeš na nástavbu, platí to, co jsme psali o maturitním oboru. Čeká tě jednotná zkouška ve formě didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika a bude také záležet na tvých předcházejících studijních výsledcích.

    Zkrácené obory

    V případě, že máš výuční list, maturitu nebo se ti maturita nepovedla a chceš být Rekondičním a sportovním masérem, platí pro tebe absolvování školní přijímací zkoušky. Pokud se chceš stát Vlásenkářem a maskérem, budeš skládat povinnou talentovou zkoušku.

    Jaké kroky tě čekají


    Pár jednoduchých kroků
    • Podej přihlášku

     Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

    • Přijď na přijímací zkoušku

     Pokud se hlásíš na maturitní nebo nástavbový obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se nemůžeš z opravdu vážných důvodů dostavit, můžeš využít náhradní termín. Jestli jdeš na učební obor, pohlídej si jenom, zda se na tvůj vybraný obor nekoná školní přijímací zkouška; jinak nic neřešíš.

    • Zveřejnění výsledků

     Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš v den, který škola určí a najdeš ho na webu školy a v dopise, který ti škola zašle po uzavěrce přihlášek. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

    • Odevzdej Zápisový lístek

     Teprve poté, co do školy doručíš Zápisový lístek, se stáváš od 1. září 2023 žákem školy. Lístek musíš k nám na školu doručit do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

    Jak podat přihlášku


    SŠSOG je pro tebe jasná volba

    Adresa po zaslání přihlášky a odevzdání zápisového lístku

    Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové
    Velká 3
    503 41 Hradec Králové


    Potřebuješ se na něco zeptat?

    + 420 725 725 819
    baranova@sssoghk.cz    Už víš, který obor si vybrat?

    Máme obory pro každého
    Vyber si svůj obor