Klub přátel školy

Sdružujeme rodiče žáků, plnoleté žáky, přátele, podporovatele a sponzory školy

Hlavní činnost klubu

Občanské sdružení Klub přátel školy:
  • podporuje aktivní spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí
  • zajišťuje společenské, kulturní, výchovné, vzdělávací, sportovní a jiné obdobné aktivity
  • podporuje rozvoj školních a mimoškolních činností žáků finanční i odbornou pomocí
  • pomáhá škole při plnění jejích úkolů i v oblasti materiální a finanční
  • podílí se na zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy