O škole

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1. července 2007 sloučením dvou hradeckých škol - SOU obchodního a SOU služeb a dalším sloučením 1.7.2018 se SŠ potravinářskou ve Smiřicích.

Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Původní školy mají dlouholetou tradici.

První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19. století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech.

SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30. letech 20. století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory.

Po sloučení škol došlo k rozšíření nabídky oborů učebních i maturitních.

Teoretická výuka probíhá na dvou budovách v Hradci Králové (Velká a Truhlářská ulice) a na jedné budově ve Smiřicích. Praktická výuka pak na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a v Černožicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání.

Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva daným školním vzdělávacím programem, který je pro školu plně závazný. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literárních, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Spolupracujeme s dětským domovem v Sedloňově. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance.

Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme.

Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky, Asociaci ovocnářů ČR a Svazu učňovských zařízení.

Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

 


Informační leták s obory výuky

Informační leták s historií výuky


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Dny otevřených dveří 2022/23 - zveřejněno 08. 09. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Dálkové studium Podnikání - rozpis kunzultací pro školní rok 2022/23 - zveřejněno červen 2022
Přečíst více…