Operační program Jan Amos Komenský

Antonín HrochProjekty

JAK Registrační číslo projektu dle MS2021+:  CZ.02.02.XX/00/22_003/0003375   Účel dotace Účelem dotace je: – zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných …

Kombinované vzdělávání

Vedení školyProjekty

Projekt MŠMT s názvem Pokusné ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Termín zahájení: 1. 2. 2021 Projekt navazuje  na zkušenosti škol s distanční výukou a ověřuje možnosti, zda lze …

Projekt pro školu (Šablony II)

Vedení školyProjekty

OP VVV- „Projekt pro školu“ (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šabony pro SŠ a VOŠ II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016555 Zahájení realizace projektu: 01. 03. 2020 Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022 Škola …

MUP

Vedení školyProjekty

Finanční prostředky z projektu podporují školu v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, škola organizuje adaptační kurzy zejména pro žáky prvního ročníku.

IKAPII

Vedení školyProjekty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 …

Energetický management

Vedení školyProjekty

SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Certifikát iso50001 Podepsaná energetická politika