Hradecké studentky uklízely Šimkovy sady

Vedení školy Aktuálně, Soutěže a úspěchy

V pátek se studentky Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zapojily do celostátní akce Ukliďme svět. Dívky dopoledne uklízely hlavně okolí nejrozsáhlejšího královéhradeckého parku Šimkovy sady. V rukavicích a se zásobou pytlů nakonec nasbíraly nečekané množství …

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Vedení školy Aktuálně

Informace k adaptačnímu kurzu – denní forma:  Žáci absolvují v týdnu 5. – 9. 9. 2022 dvoudenní adaptační kurz, jehož cílem je vytvoření vztahů ve třídě a adaptace na školní prostředí. Aktivity se konají v …

Workshop – Kam po základce

Vedení školy Aktuálně

Seznámit se s prací kadeřníků, kuchařů, cukrářů, pekařů, číšníků, prodavačů, fotografů, zahradníků, pracovníků kosmetických služeb a dalších profesí se mohli žáci osmých ročníků základních škol při akci Kam po základce ve Střední škole, služeb, obchodu …

Umístění kamer ve vstupních prostorách školy

Vedení školy Aktuálně

Pro větší bezpečnost jsme nainstalovali do budov kamery. Ve vstupních prostorách budov školy Velká, Smiřice, Truhlářská  a V Lipkách je z důvodu: ochrany zdraví a bezpečnosti žáků, ochrany majetku žáků i školy, prevence kriminality, vandalismu …