ZRUŠENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PRŮKAZŮ

Antonín HrochAktuálně

Od 1. 7. 2023 se mění zákonem č.167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaniká tím tak povinnost mít zdravotní/potravinářský průkaz pro výkon práce.

Umístění kamer ve vstupních prostorách školy

Vedení školyAktuálně

Pro větší bezpečnost jsme nainstalovali do budov kamery. Ve vstupních prostorách budov školy Velká, Smiřice, Truhlářská  a V Lipkách je z důvodu: ochrany zdraví a bezpečnosti žáků, ochrany majetku žáků i školy, prevence kriminality, vandalismu …