Vzdělávání dospělých

Jaké probíhají kurzy


V současné době neprobíhá žádný kurz zaměřený na vzdělávání dospělých.