Operační program Jan Amos Komenský

Antonín Hroch Projekty

JAK Registrační číslo projektu dle MS2021+:  CZ.02.02.XX/00/22_003/0003375   Účel dotace Účelem dotace je: – zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných …