ZRUŠENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PRŮKAZŮ

Antonín HrochAktuálně

Od 1. 7. 2023 se mění zákonem č.167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaniká tím tak povinnost mít zdravotní/potravinářský průkaz pro výkon práce.

Operační program Jan Amos Komenský

Antonín HrochProjekty

JAK Registrační číslo projektu dle MS2021+:  CZ.02.02.XX/00/22_003/0003375   Účel dotace Účelem dotace je: – zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných …