ZRUŠENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PRŮKAZŮ

Antonín HrochAktuálně

Od 1. 7. 2023 se mění zákonem č.167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaniká tím tak povinnost mít zdravotní/potravinářský průkaz pro výkon práce.