Zahradník

Obor: RVP 41-52-H/01 Zahradník

ŠVP – Zahradník

-obor je podporován Královéhradeckým krajem, je tak vhodný i pro žáky ze sociálně

 slabších rodin

 

FINANČNÍ MOTIVACE    

  1. ročník 300,- Kč měsíčně

při klasifikaci v odborném výcviku 1 jednorázově 1.000,-Kč

při klasifikaci v odborném výcviku 2 jednorázově    500,-Kč

 

  1. ročník 400,- Kč měsíčně

při klasifikaci v odborném výcviku 1 jednorázově 2.000,-Kč

při klasifikaci v odborném výcviku 2 jednorázově 1.000,-Kč

 

  1. ročník 500,- Kč měsíčně

při klasifikaci v odborném výcviku 1 jednorázově 3.000,-Kč

při klasifikaci v odborném výcviku 2 jednorázově 2.000,-Kč

 

Délka vzdělávání Tříleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s výučním listem
Ukončení vzdělávání Závěrečná zkouška skládající se z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku.

 

Organizace výuky: týdenní cykly, střídá se teoretická výuka s odborným výcvikem.

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o přijetí k nástavbovém studiu  zakončenému maturitní zkouškou.

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK.

 

Teoretická výuka

Kmenová budova – Truhlářská.


Obor Zahradník je určen pro chlapce i dívky, kteří mají vztah k přírodě a rostlinám.

Žáci tohoto oboru si postupně osvojí:

- zhotovování floristických výrobků

- realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu

- dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin

  v květinářské a zelinářské praxi

 

Výuka probíhá ve 14-ti denním cyklu, kdy týden je věnován teoretické výuce a v druhém týdnu probíhá praktická výuka.

Podíl teorie a praxe je doložen v hodinové dotaci učebního plánu pro jednotlivé ročníky daného oboru vzdělání. Cílem je zabezpečit maximální přípravu žáků pro danou profesi a úspěšné ukončení studia.

 

Teoretická výuka

Výuka probíhá v moderním samostatném areálu. Vzdělávání obsahuje kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také odborné předměty, zajišťující průřez celou zahradnickou výrobou.

Úkolem všeobecných předmětů je upevnění všeobecného rozhledu studentů. Z přírodovědných předmětů považujeme za nejdůležitější botaniku a chemii, která tvoří základ pro navazující zahradnické předměty. Z odborných předmětů je důraz na sadovnictví, květinářství a aranžování květin. Dále jsou studenti seznámeny se zelinářskou a ovocnářskou výrobou.

Teoretická výuka je dle možností podpořena samostatnými pracemi žáků, prezentacemi

Individuálních nebo týmových projektů. Výuka je doplněna odbornými přednáškami, diskuzemi, workshopy a odbornými exkurzemi.

 

Praktická výuka

Pro přípravu žáků v rámci odborného výcviku využívá škola vlastní areál, který je plně vybaven pro potřeby vzdělání, tak aby byly prohlubovány odborné znalosti.

Dále se pro výuku odborného výcviku využívá odloučené pracoviště školní květinové síně, kde se žáci zdokonalují ve vazbě a aranžování květin.

V hodinách odborného výcviku jsou žáci vedeni k tomu, aby se naučili praktickým dovednostem v činnostech, které jako budoucí zahradníci budou potřebovat a uplatní je v zahradnické praxi.

Z hlediska časového rozvržení odborné výuky je možné říci, že:

- žáci po prvním ročníku studia se dobře orientují v základních zahradnických pracích a

  chápou organizaci zahradnického podniku

- ve druhém roce rozvíjejí vědomosti ve všech odborných předmětech

- ve třetím roce výuky jsou žáci schopni vést menší kolektiv pracovníků, nebo vykonávat

  kvalifikovanou manuální práci.

 

Povinná výbava žáků na odborný výcvik (hradí si žáci)

- zahradnické nůžky

- brousek – nejlépe s jemnou strukturou

- zahradnický roubovací  nůž ( zavírací) - značka KDS

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Může pracovat v obchodu, ve službách a především v oblastech : množení ovocného i okrasného materiálu, pěstování květin, pěstováni a výroba ovoce a zeleniny, v údržbě sadových úprav, vazačství a aranžování květin, skladování a zpracování produktů zahradnické výroby.

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu v nástavbového maturitního oboru Podnikání.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…