Školní poradenské pracoviště

Mgr. Renata Nehybová          - Výchovný poradce pro budovu Govorova Smiřice

nehybovar@sssoghk.cz         - Školní metodik prevence pro budovu Velká

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Ing. Helena Jirušková - Výchovný poradce, Školní metodik prevence             

jiruskovah@sssoghk.cz   

Pro žáky kmenové budovy Truhlářská

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Mgr. Tomáš Vašata - Výchovný poradce

vasatat@sssoghk.cz

Pro žáky kmenové budovy Truhlářská

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Ing. Blanka Ryplová - Výchovný poradce pro budovu Velká                                                        

ryplova@sssoghk.cz      

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Mgr. Zuzana Krčková - Výchovný poradce pro budovu Velká  

krckovaz@sssoghk.cz      

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Mgr. Karel Vaněček - Školní metodik prevence pro budovu Govorova Smiřice

vanecekk@sssoghk.cz

Konzultační hodiny: Dle předchozí emailové domluvy

 

Ředitel školy

Datová schránka: 6pmpdkq

E-mail: sekretariat@sssoghk.cz
Sekretariat: +420 602 360 063

 

Standardní činnosti pracoviště:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených PO
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Poradenské služby, metodická pomoc ostatním vyučujícím při vzdělávání žáků se SVP
 • Kariérové poradenství – informační a poradenská podpora
 • Podpora vzdělávání nadaných žáků
 • Předcházení všem formám rizikového chování
 • Vyhodnocování účinnosti preventivního programu
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Participace na přípravě přijímacích zkoušek
 • Intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků nebo třídních kolektivů
 • Práce výchovné komise
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného sociokulturního prostředí
 • Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků 
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se ŠPZ

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…
Workshop - kam po základce - zveřejněno 13. 06. 2022
Přečíst více…