Projekt pro školu (Šablony II)

Vedení školyProjekty

OP VVV- „Projekt pro školu“

(Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šabony pro SŠ a VOŠ II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016555
Zahájení realizace projektu: 01. 03. 2020
Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022
Škola je příjemcem projektu za finanční podpory EU a státního rozpočtu – celkové náklady projektu jsou 1 652 904,- Kč.