MUP

Vedení školy Projekty

Finanční prostředky z projektu podporují školu v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, škola organizuje adaptační kurzy zejména pro žáky prvního ročníku.