Kombinované vzdělávání

Vedení školyProjekty

Projekt MŠMT s názvem Pokusné ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách.

Termín zahájení: 1. 2. 2021

Projekt navazuje  na zkušenosti škol s distanční výukou a ověřuje možnosti, zda lze distanční výuku zařadit trvale do výuky jako jednu z možností vzdělávání.

Národní pedagogický institut ČR