Projekt GRV

 

Studijní cesta GRV

Na konci srpna 2019 jsem se zúčastnila s dalšími pedagogickými pracovníky ( řediteli a učiteli ZŚ a SŠ ) z České republiky vzdělávací stáže v Portugalsku , a to v hlavním městě Lisabonu. Stáž se týkala globálního  rozvojového vzdělávání ( GRV ).

Globální rozvojové vzdělávání je přístupem, který je založený na vzájemném propojení společností, zemí a lidí, na souvztažnosti sociálních, kulturních a přírodních jevů, spojení mezi minulostí, přítomností a budoucností. Přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým a environmentálním procesům, které je ovlivňují. Nastoluje otázky rozvoje, rovnosti, míru, sociální a environmentální spravedlnosti.  Narušováním stereotypů a podporou nezávislého, samostatného myšlení se snaží globální rozvojové vzdělávání pomoci rozvíjet praktické dovednosti a přispět k pozitivním změnám v lokálním i globálním prostoru.

Naše stáž byla zaměřena na GRV tak, jak je vnímáno v portugalském školství. Navštívili jsme školy a další instituce i organizace, kde jsme viděli a slyšeli spoustu zajímavého. Pokusím se vystihnout to nejzajímavější o portugalském školství a o organizacích a institucích, které se snaží pomáhat sociálně slabším jedincům.

  • Školy v Portugalsku zřizují ministerstva, nikoliv obce a kraje, jak je tomu v ČR
  • Školní povinná docházka je od 6 – 18 let 
  • 3 – 6 let  předškolní vzdělávání ( není povinné )
  • 6 – 10  let   1. cyklus ( jako u nás 1.stupeń )
  • 10 – 12 let   2. cyklus (  spec. učitelé na jednotlivé předměty )
  • 12 – 15 let   3.  cyklus    ( upper second)

zajímavost – pokud není místo ve státní školce, dostávají rodiče příspěvek na soukromou školku, výuka náboženství je volitelná, školy ji však musí nabízet,             na portugalských školách se vyučují tyto 4 jazyky ANJ, FR, NJ, ŠP a pilotně mandarínština

  • Ředitel školy nemá možnost vybrat si své učitele, učitelé dostávají tzv. umístěnky a musí se za prací stěhovat, rovněž ředitele si nevolí učitelé na konkrétní škole, ale je vybrán kolegiem                                                                                                         Nástupní plat portugalského učitele je 1300 euro, ale převážná většina portugalských učitelů má smlouvu na dobu určitou!  Odchod do důchodu je v po 66 letech věku
  • Délka vyučovací hodiny je flexibilní : 45, 50, 60 minut
  • Další vzdělávání učitelů v Portugalsku je zdarma ( jako v ČR – NIDV )

Co se mi nejvíc líbilo?  Protože jsem učitelkou na SŠ služeb, obchodu a gastronomii, kde máme obory zaměřené na stravování, chtěla bych popsat návštěvu organizace, která se zabývá využitím zbytkového jídla pro sociálně slabé jedince.

Název portugalské organizace je RE -FOOD . Je to nezisková organizace, kde pracuje celkem 64 dobrovolníků, a připravují 600 jídel pro 56 rodin. Takovýchto center je v Portugalsku 51 a jenom 27 jich je v Lisabonu (nedávno začali i v Madridu). Organizace musí připravit rozpočet a předložit ho státu.  Náklady na provoz jsou 340 euro za měsíc, náklady na jednu osobu 10 centů.

Náplň: Šetření potravinami, jejich přerozdělování a záchrana před vyhazováním

Na myšlenku založit tuto organizaci přišla dcerka jednoho Američana v roce 2010 při návštěvě restaurace v Portugalsku, kde lidé nechávali zbytky jídla na talířích. Chtěla, aby se zabránilo plýtváním a vyhazováním jídla v restauracích. Dobrovolníci jezdí s boxy na kole po restauracích, kde zbytky jídla dostávají zdarma. Potom je dovezou do centra, kde je jídlo tříděno a dáno do lednic. Následně si pro něj lidé, kteří jsou v organizaci zaregistrováni mohou přijít a vyzvednout si ho. Organizace má na různých místech po městě boxy, kam mohou lidé přispívat na provoz centra.

Stáž v Lisabonu pro mě byla velkým přínosem a inspirací a chtěla bych moc poděkovat za skvělý, zodpovědný a milý přístup k nám, účastníkům stáže.          

Ještě něco na závěr: Velké změny se dělají malými aktivitami.

Fotogalerie ZDE

Mgr. Hana Kudelková

Učitelka na SŠSOG v Hradci Králové

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…