Podnikání

Obor: RVP 64-41-L/51 Podnikání

ŠVP Podnikání

 

Délka vzdělávání Dvouleté studium (tříleté studium)
Forma vzdělávání Denní studium (dálkové studium)
Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělání Maturitní zkouška

 

Společná část – povinné zkoušky:

                           Český jazyk a literatura

                           Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

                        volitelné zkoušky:

                           Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část – ekonomika:

                           Marketing a management – písemná zkouška

                           Odborné předměty – praktická zkouška

                           Ekonomika - ústní zkouška

 

Nabídka nepovinných zkoušek:

                            Účetnictví – písemná zkouška

                            Administrativa – písemná zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/ 

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Velká

 

V dálkové formě studia probíhá výuka 1 den v týdnu (nejčastěji v pondělí odpoledne)


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, cizí jazyk, základy společenských věd, matematika, tělesná výchova (jen u denního studia), informační technologie a odborné předměty: ekonomika, účetnictví, marketing a management, základy práva, administrativa, aplikovaná psychologie a učební praxe.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve II. ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve II. ročníku seminář cizího jazyka (u dálkového studia ve II. + III. ročníku).

Souvislá odborná praxe: je zařazena v prvním ročníku koncem školního roku po dobu 3 týdnů. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 83 do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání dle návaznosti oborů vzdělání v nař. vl. č. 211/2010 Sb. v platném znění (obory vzdělání skupiny „H“) a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…