Kosmetické služby

Obor: RVP 69-41-L/01 Kosmetické služby

ŠVP – Kosmetička

 

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                              Český jazyk a literatura

 

                           volitelné zkoušky:

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část:

                               Kosmetická péče – ústní zkouška

                               Odborné předměty – ústní zkouška

                               Odborný výcvik – praktická maturitní zkouška

 

Nabídka nepovinných zkoušek:

                               Základy přírodních věd – ústní zkouška

                               Anglický jazyk – ústní zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Dlouhá


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk –

anglický a druhý cizí jazyk – ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie, odborné předměty: ekonomika, výtvarná příprava, kosmetická péče a odborný výcvik.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve III. a IV ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve III. a IV. ročníku seminář cizího jazyka.

Souvislá odborná praxe: je zařazena ve druhém a třetím ročníku koncem školního roku v délce 3 týdnů. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní jako profesionální pracovník v malých, středně velkých a velkých salonech a studiích. Bude schopen pracovat jako: kosmetička, pedikér, manikér.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).

7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9a. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…