Kontakty na zaměstnance


Titul
Příjmení
Jméno
Titul za jménem
E-mail školní
Ing.
Baranová
Vladimíra
baranova@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Bednaříková
Jolana
bednarikovaj@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Bílek
Leoš
bilek@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Boda
Veronika
bodav@sssoghk.cz
Praxe
Boháčová
Eva
bohacovae@sssoghk.cz
Praxe
Ing.
Bortliková
Lenka
bortlikoval@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Cabrnochová
Zdeňka
cabrnochovaz@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Čechová
Petra
cechova@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Čeloud
Vladimír
celoud@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Černý
Pavel
cernyp@sssoghk.cz
Teorie
Drahoňovská
Eva
drahonovskae@sssoghk.cz
Praxe
Dušátková
Andrea
dusatkovaa@sssoghk.cz
Praxe
Dvořáková
Ludmila
dvorakoval@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Eppichová
Kristina
eppichovak@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Fišerová
Renáta
malkova@sssoghk.cz
Praxe
Bc.
Foglová
Anna
foglovaa@sssoghk.cz
Praxe
Grüner
Josef
grunerj@sssoghk.cz
Praxe
Haleš
Jan
halesj@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Hamplová
Šárka
BBA
hamplovas@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Haňková
Leokratia
hankoval@sssoghk.cz
Teorie
Hejzlarová
Iva
hejzlarovai@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Holečková
Andrea
holeckovaa@sssoghk.cz
Praxe
Housková
Helena
houskovah@sssoghk.cz
Praxe
Ing.
Hroch
Antonín
DiS.
hroch@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Mgr.
Hrůza
Jaroslav
hruza@sssoghk.cz
Teorie
Bc.
Hynková
Eva
hynkovae@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Chaloupka
Petr
chaloupkap@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Janušová
Jitka
janusova@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Jirušková
Helena
jiruskovah@sssoghk.cz
Teorie
Klecová
Lenka
klecoval@sssoghk.cz
Praxe
Klementová
Marie
klementovam@sssoghk.cz
Praxe
Kliková
Vladislava
klikovav@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Kloučková
Alena
klouckova@sssoghk.cz
Ředitel školy
Mgr.
Kloučková
Lenka
klouckoval@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Konrádová
Jana
konradovaj@sssoghk.cz
Teorie
Kopecká
Jana
kopeckaj@sssoghk.cz
Praxe
Kosinová
Jolana
kosinovaj@sssoghk.cz
Praxe
Koudelková
Jitka
koudelkovaj@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Krčková
Zuzana
krckovaz@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Kudelková
Hana
kudelkova@sssoghk.cz
Teorie
Kundrtová
Lenka
kundrtoval@sssoghk.cz
Praxe
Lelková
Ludmila
lelkoval@sssoghk.cz
Praxe
Bc.
Lovasová
Dagmar
lovasovad@sssoghk.cz
Praxe
PhDr.
Macek
Ivan
maceki@sssoghk.cz
Teorie
Malinová
Veronika
malinovav@sssoghk.cz
Praxe
Málková
Radka
malkovara@sssoghk.cz
Praxe
Maršíková
Helena
marsikovah@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Martinec
Pavel
martinecp@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Maťátková
Lenka
matatkova@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Matouš
Josef
matous@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Ing.
Merklová
Kateřina
merklovak@sssoghk.cz
Teorie
Merklová
Věra
merklovav@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Mervartová
Hana
mervartova@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Mohelníková
Jaroslava
mohelnikova@sssoghk.cz
Teorie
Müllerová
Alexandra
mullerovaa@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Nehybová
Renata
nehybovar@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Nesvačilová
Jana
nesvacilovaj@sssoghk.cz
Praxe
Nováková
Jitka
novakovaj@sssoghk.cz
Praxe
Ing.
Nováková
Marie
novakova@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Nováková
Michala
novakovami@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Novotná
Marie
novotnam@sssoghk.cz
Teorie
Pelinková
Iveta
pelinkovai@sssoghk.cz
Praxe
Petráčková
Ladislava
petrackoval@sssoghk.cz
Praxe
Ing.
Petrová
Hana
petrovah@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Plhák
Michal
plhak@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Plšková
Martina
plskovam@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Podlipná
Jana
podlipna@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Pohanková
Gabriela
pohankova@sssoghk.cz
Teorie
Praslička
Petr
praslickap@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Prokeš
Pavel
prokes@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Rašková
Jana
raskovaj@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Repiská
Michaela
repiska@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Ruda
Ondřej
rudao@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Ruprich
František
ruprich@sssoghk.cz
Teorie
Ing.
Ryplová
Blanka
ryplova@sssoghk.cz
Teorie
Bc.
Řečínský
Michal
recinskym@sssoghk.cz
Vedoucí technického oddělení
Mgr.
Sítař
Zdeněk
sitar@sssoghk.cz
Teorie
Skutilová
Růžena
skutilovar@sssoghk.cz
Praxe
Stašáková
Ivana
stasakovai@sssoghk.cz
Teorie
Bc.
Stolínová
Lenka
stolinoval@sssoghk.cz
Teorie
Bc.
Syrová
Lucie
syroval@sssoghk.cz
Praxe
Šimůnek
Jiří
simunekj@sssoghk.cz
Praxe
Šlapák
Zdeněk
slapakz@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Šramarová
Ivana
sramarovai@sssoghk.cz
Teorie
Štětinová
Eva
stetinovae@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Štrynclová
Vladimíra
strynclova@sssoghk.cz
Praxe
Ing.
Teichmanová
Miroslava
teichmanovam@sssoghk.cz
Teorie
Truncová
Magdalena
truncovam@sssoghk.cz
Praxe
Vaculová
Zdenka
vaculovaz@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Vaněček
Karel
vanecekk@sssoghk.cz
Zástupce ředitele
Mgr.
Vašata
Tomáš
vasatat@sssoghk.cz
Teorie
Vávra
Václav
vavrav@sssoghk.cz
Praxe
Vejslavová
Liběna
vejslavoval@sssoghk.cz
Praxe
Mgr.
Veverková
Klára
veverkovak@sssoghk.cz
Teorie
Mgr.
Vlček
Adam
vlceka@sssoghk.cz
Teorie
Bc.
Vohradníková
Jarmila
vohradnikova@sssoghk.cz
Teorie
Volfová
Nikola
volfovan@sssoghk.cz
Praxe
Zemanová
Jitka
zemanovaj@sssoghk.cz
Praxe
Bc.
Zemanová
Martina
zemanova@sssoghk.cz
Teorie