Fotograf

Obor: RVP 34-56-L/01 Fotograf

ŠVP – Fotograf 

 

 

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

     

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                               Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                               Český jazyk a literatura

                           

                           volitelné zkoušky:

                               Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část:

                               Fotografie – ústní zkouška

                               Odborné předměty – písemná zkouška

                               Odborný výcvik – maturitní práce s obhajobou

 

Nabídka nepovinných zkoušek:

                               Základy přírodních věd – ústní zkouška

                               Anglický jazyk – ústní zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Truhlářská


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk –

anglický a druhý cizí jazyk – ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie, odborné předměty: ekonomika, výtvarná příprava, materiály a odborný výcvik.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve III. a IV ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve III. a IV. ročníku seminář cizího jazyka.

Odborný výcvik probíhá na pracovišti praktického vyučování Věkoše.

Souvislá odborná praxe: je zařazena ve druhém a třetím ročníku koncem školního roku v délce 3 týdnů. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

 

Uplatnění absolventa

Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolvent zvládl používat fotografické přístroje klasické i digitální s využitím přirozeného I umělého osvětlení. Orientuje se v moderní fotografické technice, zvládne fotografování ve všech fotografických žánrech. Kromě digitální technologie si osvojí I zpracování analogové fotografie chemickou cestou.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

Zdravotní způsobilost

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (a to i pokud se vyskytnou v průběhu vzdělávání) jsou stanoveny takto:

9a. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Termíny Opravných zkoušek - zveřejněno 03. 07. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Úřední hodiny o prázdninách - zveřejněno 23. 06. 2022
Přečíst více…