Erasmus+ Učitelé

 

Projekt č. 2017-1-CZ-KA101- 034843

Tento projekt se týkal zahraničních kurzů na Maltě a job shadowingu v Portugalsku a Španělsku. Vyučující navštívili školy, ve kterých probíhalo stínování.

Záměrem projektu bylo vzdělávání učitelů cizích jazyků při práci s digitálními technologiemi, výuka metodou CLIL a metodika cizích jazyků.

CEPAB

MALTA TEL 2018

SEVILLA

VIDEO LESSON

NEWSLETTER

SCHOOL PRESENTATION

WORKSHOP

 

 

Naše škola uskutečnila v období 2014 – 2016 4 výjezdy do Velké Británie. Učitelé anglického jazyka se zúčastnili kurzu IT ve výuce jazyků v Cardiffu a Ipswichi.

rasmus+ Žáci                  Erasmus+ Učitelé

 

TCA seminář na Maltě

 

Od 6. - 8. 2. 2018 se koordinátorka programu Erasmus+ na škole Mgr. Pultarová zúčastnila semináře, který byl zaměřen na psaní projektů a dopadu zahraničních mobilit na osobní a profesní rozvoj žáků. Semináře se zúčastnili účastníci z těchto států: Polsko (3), Švédsko (2), Rakousko (1), Chorvatsko (2), Malta (2), Česká republika (1), Bulharsko (2). Školitelka byla maďarské národnosti. Koordinátorka navázala spolupráci se školami podobného profesního zaměření a začala spolupracovat na podobě nového projektu. Seminář byl zaměřen především na efektivní psaní projektů s důrazem na Evropský rozvojový plán, požadavky organizace, šíření výsledků, cíle, nástroje a evaluaci. Hostitelská organizace zajistila kvalitní prostory a příjemnou školitelku z Maďarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Obory otevírané ve šk.roce 2022/23 - zveřejněno 10. 11. 2021
Přečíst více…
Přihlášky k jarnímu termínu MZ - zveřejněno 16. 09. 2021
Přečíst více…
Volné dny ve školním roce 2021/22 - zveřejněno 15. 09. 2021
Přečíst více…