Ekonomika a podnikání (ŠVP - Sportovní management)

Obor: RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP – Sportovní management

 

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                              Český jazyk a literatura

 

                            volitelné zkoušky:

                             Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část:

                              Předměty se sportovním zaměřením – písemná práce

                              Odborné předměty – praktická zkouška

                              Ekonomika - ústní zkouška

 

Nabídka nepovinných zkoušek:

                               Účetnictví – písemná zkouška

                               Cizí jazyk – ústní zkouška

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Velká


Obsah vzdělání tvoří všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, první cizí jazyk – anglický a druhý cizí jazyk – ruský nebo německý, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační technologie a odborné předměty: ekonomika, účetnictví, management, světový obchod, obchodní činnost, marketing, základy práva, administrativa, aplikovaná psychologie, ekonomika sportu, základy sportovního přípravy, teorie

sportu, sportovní organizace a učební praxe.

Maturitní semináře: žáci, kteří chtějí maturovat z matematiky, budou ve III. a IV ročníku navštěvovat hodiny matematického semináře. Žáci, kteří chtějí maturovat z cizího jazyka, budou navštěvovat ve III. a IV. ročníku seminář cizího jazyka.

Souvislá odborná praxe: je zařazena v prvním až třetím ročníku koncem školního roku po dobu 2 týdnů. Probíhá ve vybraných organizacích, se kterými škola uzavírá smlouvu.

Sportovní kurzy: během prvních tří let studia absolvují žáci povinně kurzy – lyžařský, vodácký, cyklistický a turistický.

 

Uplatnění absolventa

Škola připravuje odborníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné korespondence, informační technologie, orientují se v ekonomické problematice, účetnictví,

marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství - výrobních podnicích, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním

ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě a zejména pak v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, ve správě a provozu sportovních zařízení klubů,

měst a obcí, při organizaci a zabezpečení sportovních akcí v agenturách, v oblasti tvorby

pohybových projektů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost.

 

Podmínky pro přijímání

Při přijímání žáků ke studiu je postupováno v souladu se z.č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhl. č. 671/2004 Sb. o přijímacím řízení v platném znění.

Ke studiu jsou dle § 60, 60a, 60b do 1. ročníku přijímáni uchazeči, kteří splní povinnou školní docházku na základní škole, a splní podmínky přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy pro příslušný školní rok.

Při přijímání žáků do vyššího ročníku je postupováno dle § 63 školského zákona.

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Dny otevřených dveří 2022/23 - zveřejněno 08. 09. 2022
Přečíst více…
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků - zveřejněno 27. 06. 2022
Přečíst více…
Dálkové studium Podnikání - rozpis kunzultací pro školní rok 2022/23 - zveřejněno červen 2022
Přečíst více…