Kombinované vzdělávání

Vedení školy Projekty

Projekt MŠMT s názvem Pokusné ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Termín zahájení: 1. 2. 2021 Projekt navazuje  na zkušenosti škol s distanční výukou a ověřuje možnosti, zda lze …

Projekt pro školu (Šablony II)

Vedení školy Projekty

OP VVV- „Projekt pro školu“ (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šabony pro SŠ a VOŠ II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016555 Zahájení realizace projektu: 01. 03. 2020 Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022 Škola …

MUP

Vedení školy Projekty

Finanční prostředky z projektu podporují školu v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, škola organizuje adaptační kurzy zejména pro žáky prvního ročníku.

IKAPII

Vedení školy Projekty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 …

Energetický management

Vedení školy Projekty

SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Certifikát iso50001 Podepsaná energetická politika

Umístění kamer ve vstupních prostorách školy

Vedení školy Aktuálně

Pro větší bezpečnost jsme nainstalovali do budov kamery. Ve vstupních prostorách budov školy Velká, Smiřice, Truhlářská  a V Lipkách je z důvodu: ochrany zdraví a bezpečnosti žáků, ochrany majetku žáků i školy, prevence kriminality, vandalismu …