Kombinované vzdělávání

Vedení školy Projekty

Projekt MŠMT s názvem Pokusné ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Termín zahájení: 1. 2. 2021 Projekt navazuje  na zkušenosti škol s distanční výukou a ověřuje možnosti, zda lze …

Projekt pro školu (Šablony II)

Vedení školy Projekty

OP VVV- „Projekt pro školu“ (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šabony pro SŠ a VOŠ II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016555 Zahájení realizace projektu: 01. 03. 2020 Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022 Škola …

MUP

Vedení školy Projekty

Finanční prostředky z projektu podporují školu v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, škola organizuje adaptační kurzy zejména pro žáky prvního ročníku.

IKAPII

Vedení školy Projekty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021 Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023 Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 …

Energetický management

Vedení školy Projekty

SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Certifikát iso50001 Podepsaná energetická politika

Hradecké studentky uklízely Šimkovy sady

Vedení školy Aktuálně, Soutěže a úspěchy

V pátek se studentky Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zapojily do celostátní akce Ukliďme svět. Dívky dopoledne uklízely hlavně okolí nejrozsáhlejšího královéhradeckého parku Šimkovy sady. V rukavicích a se zásobou pytlů nakonec nasbíraly nečekané množství …

Informace pro žáky budoucích 1. ročníků

Vedení školy Aktuálně

Informace k adaptačnímu kurzu – denní forma:  Žáci absolvují v týdnu 5. – 9. 9. 2022 dvoudenní adaptační kurz, jehož cílem je vytvoření vztahů ve třídě a adaptace na školní prostředí. Aktivity se konají v …

Workshop – Kam po základce

Vedení školy Aktuálně

Seznámit se s prací kadeřníků, kuchařů, cukrářů, pekařů, číšníků, prodavačů, fotografů, zahradníků, pracovníků kosmetických služeb a dalších profesí se mohli žáci osmých ročníků základních škol při akci Kam po základce ve Střední škole, služeb, obchodu …

Umístění kamer ve vstupních prostorách školy

Vedení školy Aktuálně

Pro větší bezpečnost jsme nainstalovali do budov kamery. Ve vstupních prostorách budov školy Velká, Smiřice, Truhlářská  a V Lipkách je z důvodu: ochrany zdraví a bezpečnosti žáků, ochrany majetku žáků i školy, prevence kriminality, vandalismu …