Umístění kamer ve vstupních prostorách školy

Vedení školy Aktuálně

Pro větší bezpečnost jsme nainstalovali do budov kamery.

Ve vstupních prostorách budov školy Velká, Smiřice, Truhlářská  a V Lipkách je z důvodu:

  • ochrany zdraví a bezpečnosti žáků,
  • ochrany majetku žáků i školy,
  • prevence kriminality, vandalismu a rizikového chování

umístěn kamerový systém se záznamem.