Dálkové studium – rozpis konzultací 2024/25

Antonín HrochAktuálně

21.6.2024

Dálkové studium – rozpis konzultací 2024/25
Zahájení výuky     2. září 2024 budova Velká, prezenčně

12.00 – I.r.   –  učebna č. 103 (na zahájení přinést výuční list)

12.30 – II.r.  –  učebna č. 102

12.30 – III.r. –  učebna č. 208

výuka v pondělí

6. – 11. vyučovací hodinu, tzn. od 12.40 – 17.35 hod.

 týdnůkonzultací
 

 

I. pololetí:

Září2.9.16.23.30.530
Říjen7.14.21.318
Listopad4.11.18.25.424
Prosinec2.9.16.318
Leden6.13.20.27.424
 

 

II. pololetí:

Únor3.10.17.318
Březen3.10.17.24.31.530
Duben7.14.28. *424
Květen5.12.19.26.424
Červen2.9.16.23.424
II. ročník 2 dny odborné + učební praxe

(mimo pondělí)

Celkem I. + II.r.39234
III.r.31186 + 20**

* III.r. – poslední konzultace

**III.r. – během školního roku z každého předmětu 4 individuální konzultace