Pilotní ověřování kombinovaného vzdělávání - zveřejněno 23.08.2021

 

Vážení rodiče,

naše škola se ve školním roce 2021/2022 účastní pokusného ověřování vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a realizovaného Národním pedagogickým institutem České republiky. Cílem pokusného ověřování je prakticky ověřit nové příležitosti pro organizaci výuky, volbu obsahu a metod pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol. Kombinováním vzdělávání se rozumí účelné a systematické uplatnění distanční formy vzdělávání v části vzdělávacího procesu. Pokusné ověřování poskytne výstupy, které ukáží, zda lze kombinací prezenční (žáci jsou přítomni ve škole) a distanční formy vzdělávání (žáci komunikují s vyučujícími přes počítač, fyzicky ve škole přítomni nejsou) efektivněji organizovat výuku a tím dosáhnout výsledků vzdělávání stejně kvalitně jako v prezenční formě. Očekáváme, že kombinovaná forma přinese do školy nové příležitosti pro žáky, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenční výuky, pro žáky hendikepované a nadané.


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Obory otevírané ve šk.roce 2022/23 - zveřejněno 10. 11. 2021
Přečíst více…
Přihlášky k jarnímu termínu MZ - zveřejněno 16. 09. 2021
Přečíst více…
Volné dny ve školním roce 2021/22 - zveřejněno 15. 09. 2021
Přečíst více…