Zahradnictví - dobíhající obor

Obor: RVP 41-44-M/01 Zahradnictví

ŠVP – Zahradnictví

 

Délka vzdělávání Čtyřleté studium
Forma vzdělávání Denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělávání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Ukončení vzdělávání Maturitní zkouška

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška 

Společná část – povinné zkoušky:

(společnou část maturitní zkoušky stanovuje MŠMT)

                              Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

                              Český jazyk a literatura

 

                         volitelné zkoušky:

                            Cizí jazyk (ze vzdělávací nabídky školy) nebo matematika

 

Profilová část:

                            Ovocnářství a zelinářství - písemná zkouška

                            Odborné předměty – ústní zkouška

                            Zahradnická praxe – praktická zkouška a maturitní práce

                            (s ústní obhajobou)

 

Nabídka nepovinných zkoušek: základy přírodních věd – ústní zkouška:

                             Anglický jazyk – ústní zkouška

                             Základy přírodních věd

 

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšní žáci se mohou ucházet o studium na vyšších odborných

nebo vysokých školách. Více na www.infoabsolvent.cz/

 

Možnost stravování: ZŠ Pouchov HK

 

Teoretická výuka - kmenová budova – Truhlářská


 

Obor je určen pro chlapce i dívky se zájmem o přírodu, rostliny, botaniku, floristiku, ochranu rostlin.

 

Průřez výuky odborných předmětů

 

Studium klade důraz na systematické získávání znalostí v oblastech:

 

Botanika – podrobné seznámení s vývojem, funkcí a rozdělením rostlin.

Základy zahradnické výroby – uvedení do základní problematiky zahradnické výroby. V předmětu se objevují základy meteorologie, pedologie, zpracování půdy, množení rostlin, pěstební techniky. Předmět vytváří pevný základ pro navázání dalších odborných znalostí.

Sadovnictví – předmět se zabývá především dendrologií, tedy naukou o okrasných dřevinách, která je nezbytná pro projekční činnost. Dále se zabývá ošetřováním, množením a údržbou okrasných dřevin.

Sadovnické projektování – předmět navazuje na znalost dendrologie ze sadovnictví a exteriérové květinářství. Zabývá se projekční činností, tedy navrhováním zahradního prostoru jak v teoretické tak i v praktické formě. Žáci jsou vedeni ke zpracování projektu v ruční i počítačové formě.

Květinářství – předmět se zabývá pěstováním květin pro interiéry, exteriéry i skleníkovou produkcí. Učivo je rozděleno do systematických celků, které jsou provázané se sadovnickým projektováním a floristikou.

Floristiku – navazuje na znalost rostlin z květinářství. Dále se rozvíjí estetické zákonitosti, vazačské techniky a styly. Kalkulace vazačských výrobků a provoz  floristického obchodu.

Zelinářství – předmět seznamuje žáky s pěstováním hlavních druhů zeleniny i netradičních druhů zeleniny. Zabývá se polním i skleníkovým zelinářstvím, sklizní i skladováním zeleniny.

Ovocnictví – předmět seznamuje žáky s pěstováním hlavních tržních druhů ovoce. Zabývá se vypěstováním ovocné rostliny, založením a ošetřováním sadů, intenzivním pěstováním ovoce a sklizní a skladováním ovoce.

Rostlinolékařství – jedná se o předmět, který prolíná sadovnictvím, květinářstvím, zelinářstvím a ovocnictvím. Zabývá se chorobami a škůdci zahradních rostlin, jejich příznaky, šířením a zamezením výskytu.

Odborná praxe - prolíná se postupně všemi odbornými předměty. Na teoretické poznatky plně navazuje v praktické formě a je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí a prezentaci vlastních výsledků.

 

Teoretická výuka

Vzdělávání je zaměřeno na odborné předměty, zajišťující průřez celou zahradnickou výrobou. Úkolem všeobecných předmětů je upevnění všeobecného rozhledu studentů a příprava na maturitní zkoušku včetně jazykových schopností (anglický jazyk/německý jazyk).

Z odborných předmětů je kladen důraz na sadovnictví-sadovnické projektování, květinářství a floristiku. Rovněž jsou studenti seznámeni i s oblastí zelinářské a ovocnářské výroby, ochranou rostlin a geodézií.

Cílem je zabezpečit maximální přípravu žáků pro danou profesi a úspěšné ukončení studia.

Teoretická výuka je podpořena samostatnými pracemi žáků, prezentacemi individuálních nebo týmových projektů. Výuka je doplněna odbornými přednáškami, diskuzemi, workshopy a odbornými exkurzemi.

 

Učební praxe

V rámci implementace teoretických znalostí do praxe studenti pracují v moderních prostorách areálu školy a skleníku, tak aby byly prohlubovány odborné znalosti.

Pro výuku učební praxe je také využíváno odloučené pracoviště školní květinové síně, kde se žáci zdokonalují ve vazbě a aranžování květin.

Studenti v rámci souvislé odborné praxe pracují v odborných prodejnách, zahradnických podnicích, soukromých firmách, školkách, nebo firmách zabývajícími se realizací a údržbou veřejné zeleně.

 

Povinná výbava žáků na odborný výcvik (hradí si žáci)

- zahradnické nůžky

- brousek – nejlépe s jemnou strukturou

- zahradnický  roubovací nůž (zavírací) - značka KDS

 

Uplatnění absolventa

Absolvent má kvalitní teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které je schopen aplikovat a rozvíjet v zahradnickém odvětví a zemědělských oborech. Získané znalosti z oblasti podnikové ekonomiky umožňují absolventovi pracovat v obchodu, ve službách a především v oblastech se zahradnickým zaměřením. Absolventi mohou pracovat ve školkách při množení ovocného i okrasného materiálu, v zahradnických provozech specializovaných na výrobu a pěstování květin a zeleninové sadby.

Lze se uplatnit i v sadovnické a krajinářské tvorbě, ve floristických provozovnách, ve

vázání a aranžování květin, v podnicích na skladování a zpracování produktů zahradnické výroby. Absolventi mohou pokračovat dále ve studiu na vysokých školách v Praze na České zemědělské univerzitě nebo na Mendelově univerzitě v Brně.

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Aktuality
Soutěžní video
Přečíst více…
Dny otevřených dveří
Přečíst více…
DUŠIČKOVÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Přečíst více…